Carls C.V.

Mångsidig och noggran och sticker inte ut

.
MITT ARBETSLIV BENDBERG STRATEGY

Stacks Image 143
e.g.

Från till Arca System till Scoeller Arca System,
numera Scoeller Albert

Strategic Structuring och Marknadsanalys för uppköp och samgående
Strukturförändringar och nydefiniering av vilken marknad man agerar på kräver en tydlig strategi. När jämnstora konkurrenterna slås samman och den ursprungliga tillverkningsindustrin blir en systemleverantör, från tillverkning av pallar och boxar till hela logistik- och distributionskoncept, då måste en helt ny strategi utarbetas Från juli 2003 till mars 2004 var jag, engagerad i Arcas ”Strategic Structuring”, ett genomgripande analys och förändringsarbete av företagets hela marknadsstrategi. Över 100 konkurrenter analyserades samt Arcas kunder, leverantörer och samarbetspartners och ur detta växte en ny strategi fram. Som resultat av detta gick Arca samman med största konkurrenten Schoeller Wavin till Schoeller Arca System.
. e.g.

HEIDELBERGCEMENT Liknande analyser har gjorts för Heidelberg Cement då Scancem köptes upp och dotterbolaget Swedish Rail (SRS) skulle värderas inför försäljning. Köpare blev Carillion Rail UK. Andra klienter värda att nämna är Scancem, Composite Scandinavia, Region Skåne, Kennametal -i samarbete med Interbrand V&P ComOpt och Perstorp AB

.
<< TILLBAKS TILL ARBETSLIV