Carls C.V.

Mångsidig och noggran och sticker inte ut

.
MITT ARBETSLIV

Stacks Image 143
.
YRKESVERKSAMHET

Åren överlappar varandra på en del arbeten och uppdrag beroende på att jag haft långsiktiga engagemang som löpt över flera år men inte alltid varit heltidsuppdrag.

SKÅNES GÖMDA RUM -Det industriella välståndets ruiner
Släpptes December 2020. En bok om vad som försvinner under den ekonomiska utvecklingen, om de hemligheter som dolde sig bakom de produktionsprocesser som gav oss vårt välstånd. Ekonomisk historia blandat med spännande upptäckter. Text, bild och struktur i egen regi, medan korrektur och faktagranskning skett med hjälp av sakkunniga inom respektive område. Förlag Grad & Kägel. 200 sidor  9 kap.
Förlag Grad&Kägel.

SVENSKA NEPTUN AB 2018
Ekonomiassistent, med ansvar för bokföring och internredovisning

HAPPY FAMILY TRAVEL AB 2016-2017
Ekonomiansvarig, med ansvar för allt utom årsbokslut och revision.

CASTBE, HELSINGBORG, 2013-2015
Egen företagare, Foto och webbproduktion
Produktion av bild och textmaterial till Kvällsposten för regelbundna söndagsreportage om övergivna platser. Producerar och administrerar webbsidor för mindre företag, håller föredrag samt säljer bilder till och samarbetar med reklambyråer och bildbanker.

NORDSTRÖMSGROSSISTEN AB, HELSINGBORG, 2008-2010 Distributr
Distribution och utkörning av kylt & fryst livsmedel

>>BENDBERG STRATEGY AB, HELSINGBORG, 1995 - 2007
Marknadsanalytiker, inhyrd konsult
En mängd projekt för bland annat Scancem, Heidelberg Cement, Perstorp AB, ARCA och andra Perstorp AB avknoppningar. Mestadels har jag gjort marknads- och konkurrensanalyser för försäljning av dotterbolag eller för uppköp/samgående med andra företag samt utvärderingar för produktlanseringar.

>>VFM INTERNATIONAL IDEON, LUND, 2004 - 2006
>>VFM Ltd. LONDON, 2000 - 2001
Affärsutvecklare

Omfattande IT-handledning, kundsupport, utbildning och systemstöd i handelssystemet I-Deal samt försäljning på mässor och kundträffar. Systemansvarig för bl.a. EDEKA och Globus i Tyskland.

>>UTVECKLINGSKOLLEGIET I LUND AB, 1993-2004
Omvärldsanalytiker, konsult och delägare

Utförde benchmarking- och omvärldsanalyser för offentligt styrda organisationer samt extern utvärdering av offentligt finansierade projekt såsom:
2003 - Utvärdering och verksamhetsrevision av 72 projekt inom >>
EU-projektet Swebaltcoop åt NUTEK/Sydsam/Region Kalmar.
2002 - Utvärdering av IT-satsningen >>”
Östersjömiljard 1” NUTEK.
1998-1999 - Utbildning i näringslivsutveckling av företagsledare i >>
Moldavien på uppdrag av SIDA/UNDP.
1994-2003 Benchmarking för Kommunförbundet Värmland med syfte att granska all geriatrisk vård och äldreomsorg i samtliga kommuner.


>>INTERBRAND ZINTZMEYER & LUX, HAMBURG, 1991-1993
Konsult inom varumärkesstrategi, Corporate identity och brandextension

Alla former av arbete för att öka varans metavärde. Klienter bl.a. Mitsubishi, Migros, Kennametal.

SECURITAS, MALMÖ/LUND, 1980-1986
Vakt

Extra arbete under studietiden.