Carls C.V.

Mångsidig och noggran och sticker inte ut

Stacks Image 139
CV:t här under går att skriva ut. Vill ni enbart läsa föreslår jag att ni scrollar ner och läser samma cv, mer anpassat för skärm, lite längre ner.
CARL BERGENDORFF
Mångsidig och noggrann civilekonom
Här är en kreativ person full av idéer när det behövs och strikt vid behov då årets resultat och vinstmarginaler ska redovisas på sista raden.
När det gäller siffror och argument är jag noggrann och exakt. Jag uppskattar kontroll över hela händelsekedjor, att få analysera ett skeende, beräkna utfallet och presentera resultatet, det sista ska gärna vara både pedagogiskt, roligt och estetiskt.
Slips och skrivbord eller overall och lastbrygga, jag har befunnit mig i de flesta situationer och har inga svårigheter med att anpassa mig till nya miljöer.
ENGAGERAD – Med dialog och egna idéer har jag styrt processer i rätt riktning, vilket krävt engagemang och vilja. Glädjen i arbetet får man på köpet.
ANALYTISK – Den som inte analyserar sin utgångspunkt och känner till beståndsdelarna av nuläget riskerar oftast att fastna i lösningar som inte är optimala. Ska man kunna kosta på sig att vara kreativ och vidsynt ska man veta vad man utgår ifrån. Tillsammans med mitt engagemang för arbetsuppgifter är Think different en egenskap jag besitter och värdesätter.

Jag ser fram emot ett personligt möte. Med vänlig hälsning
Carl Bergendorff
YRKESVERKSAMHET
BOKEN SKÅNES GLÖMDA RUM,
DET INDUSTRIELLA VÄLSTÅNDETS RUINER, 2020
Om de industriruiner från förra århundradet som berättar om det välstånd de skapat åt oss men som nu försvinner. Text och bild Carl Bergendorff. Förlag Grad&Kägel

S
VENSKA NEPTUN AB, HELSINGBORG, 2018
Ekonomiassistent inom bokföring, lön och factoring

H
APPY FAMILY TRAVEL AB, HELSINGBORG, 2016-17
Ekonomiansvarig, bokföring, lön, skatt etc.

C
ASTBE, HELSINGBORG, 2014-15
Egen företagare, Foto och webbproduktion
Levereras av bild och textmaterial till Kvällsposten för regelbundna söndagsreportage om övergivna platser. Producerar och administrerar webbsidor för mindre företag, håller föredrag samt säljer bilder till och samarbetar med reklambyråer och bildbanker .

N
ORDSTRÖMSGROSS AB, HELSINGBORG, 2008-10
Chaufför Distribution och utkörning av kylt & fryst livsmedel

B
ENDBERG STRATEGY AB, HELSINGBORG, 1995-2009
Marknadsanalytiker, inhyrd konsult
En mängd projekt för bland annat Scancem, Heidelberg Cement, Perstorp AB, ARCA och andra Perstorp AB avknoppningar. Mestadels har jag gjort marknads och konkurrensanalyser för försäljning av dotterbolag eller för uppköp/samgående med andra företag samt utvärderingar för produktlanseringar.
VFM INTERNATIONAL IDEON, LUND, 2004-06
Affärsutvecklare
Omfattande IT-handledning, kundsupport, utbildning och systemstöd i handelssystemet I-Deal samt försäljning på mässor och kundträffar. Systemansvarig för bl.a. EDEKA och Globus i Tyskland.
VFM LTD., LONDON, 2000 - 01
Affärsutvecklare
Omfattande IT-handledning, kundsupport, utbildning och systemstöd.

U
TVECKLINGSKOLLEGIET I LUND AB, 1994-2004
Omvärldsanalytiker, konsult och delägare
Utförde benchmarking- och omvärldsanalyser för offentligt styrda organisationer samt extern utvärdering av offentligt finansierade projekt såsom:
2003 - Utvärdering och verksamhetsrevision av 72 projekt inom EU-projektet Swebaltcoop åt NUTEK/Sydsam/Region Kalmar.
2002 - Utvärdering av IT-satsningen ”Östersjömiljard 1” NUTEK.
1998-1999 - Utbildning i näringslivsutveckling av företagsledare i Moldavien på uppdrag av SIDA/UNDP.
1994-2003 Benchmarking för Kommunförbundet Värmland med syfte att granska all geriatrisk vård och äldreomsorg i samtliga kommuner .

I
NTERBRAND Z&L, HAMBURG, 1992-95
(Därefter oregelbundna uppdrag)
Konsult inom varumärkesstrategi, Corporate Identity och Brand Extension
Alla former av arbete för att öka varans metavärde
SECURITAS, MALMÖ/LUND, 1980-81, 1985-89
Vakt och värdetransport, Extra arbete under studietiden.

UTBILDNINGAR & KURSER

LUNDS UNIVERSITET, 1985-1989
Civilekonom, 140Hp
Nationalekonomi, Ekonomisk Historia, Företagsekonomi, Organisation, Internationellt företagande och Internationell Marknadsföring, Ekonomisk planering och kontroll, Juridisk översiktskurs, Statistik

MILITÄRTJÄNSTGÖRING PÅ 112, EKSJÖ, 1980-1981 Kvartersmstare

PILDAMMSSKOLAN, MALMÖ, 1976-1979 Naturvetenskaplig linje

SPRÅK
SVENSKA – Modersmål
E
NGELSKA – Mycket goda kunskaper i tal och skrift
T
YSKA - Goda kunskaper i tal

KÖRKORT
B – Körkort
Truck enl läroplan TLP10 Typ: A2 B1 B3

IT-KUNSKAPER
ADMINISTRATIVA PROGRAM – MS Office, [Excel, PowerPoint, Word] Libre Office
FOTOREDIGERING – Adobe Photoshop, InDesign, Bridge m.fl.
WEBBPRODUKTION – Rapid Weaver
BOKFÖRINGSPROGRAM - VISMA 500 / 2000, Hogia och iOrdning / Fort Nox

Stacks Image 165
Stacks Image 181
Stacks Image 179