Carls C.V.

Mångsidig och noggran och sticker inte ut

.
MITT ARBETSLIV V F M

Stacks Image 143
.
2000-2001 VFM Ltd. UK
2004-2006 VFM International SE

Juli 2000 började jag på det nystartade Vfm som business developer. Vfm var då en e-handelsplats för dagligvaror i grossistled med huvudkontoret i London och med lokala representanter i de flesta EU länder. En av uppgifterna var att från Londonkontoret stödja våra nationella Service Providers med gemensam marknadsinformation och statistik. Arbetet innebar också att hjälpa kunder med alla former av systemrelaterade problem.
..
En av e-handelns barnsjukdomar 2001 var tilliten, ”vem handlar jag med och vad köper jag?” Utmaningen var att skapa ”trust”, tillit på riktig svenska för kunderna så de vågade handla. Men fort kan det gå ibland, den lysande stjärnan e-commerse och dot.com, förvandlades ett år senare till dot.gone och kapitel ett tog slut.

.
2003 flyttade Vfm till Ideon i Lund och utvecklade ett nytt system, I-Deal. 2005 anlitades jag som konsult med ansvar för den tyska marknaden och systemet I-Deal Framework. Edeka som är Tysklands största dagligvarukedja installerade I-Deal för inköp av frukt, världen över. Jag var nu customer provider till Inköpare och leverantörer som skulle utbildas i I-Deal för att kunna använda systemet fullt ut. Senare installerade även dagligvarukedjan Globus I-Deal och i Sverige har det testats av SABA i Helsingborg..

<< TILLBAKS TILL ARBETSLIV