Carls C.V.

Mångsidig och noggran och sticker inte ut

.
MITT ARBETSLIV UTVÄRDERING SWEBALTCOOP

Stacks Image 143

Strukturering och slutredovisning av Swedish Baltic Cooperation

.
1998 påbörjades ett av Sveriges första och största EU-projekt; Swedish–Baltic Cooperation SWEBALTCOP. Syftet var att integrera länderna kring den Baltiska regionen och att förmedla kunskap och kompetens från Sverige till andra sidan Östersjön. 71 olika svensk-baltiska delprojekt startades upp inom tre områden, Näringsliv-, Miljö- och Sociala/kulturella projekt. Total budgetomslutningen var tio miljoner Euro.
.
Swebaltcop projektredovisning blev, -med rätta- underkänt av EU kommissionens revisorer augusti 2002. Den svenska huvudsamordnaren Sydsam/Regionförbundet Kalmar hade redan betalat ut större delen av projektmedlen som ”lån” och fick nu inte tillbaks pengarna från EU- kommissionen. 4 126 453 € hölls inne eftersom Swebaltcop var undermåligt redovisat. I februari 2003 tillfrågades jag om jag kunde få struktur på Swebaltcops verksamhets- och ekonomiska slutredovisning.
.
Efter sju intensiva arbetsveckor samt en del efterarbete, stod ca etthundra pärmar i ordning uppdelade i de olika projektkategorierna. Både verksamhet, ekonomisk redovisning och måluppfyllelse granskades av mig. Varje delprojekt räknades samman och granskades för att slutligen sammanställas, alltihop i en välstrukturerad och förståelig rapport till EU-kommissionen. Ett år senare mars 2004 kom brevet från Bryssel att kommissionen godkänner en utbetalning på 4 126 453 €.
.
Senare har jag erhållit fler uppdrag av Region Kalmar, bland annat har jag deltagit med strategisk input i RTP (Regionalt Tillväxt Program) och RUP (Regionalt Utvecklings Program) och gjort de statistiska illustrationerna mer levande och vann senare upphandlingen åt Nordeg av utvärderingen av EU-projektet Ismis.
.
.
<< TILLBAKS TILL ARBETSLIV