Carls C.V.

Mångsidig och noggran och sticker inte ut

.
MIN UTBILDNING

Stacks Image 139
.
UTBILDNINGAR & KURSER

LUNDS UNIVERSITET, 1985-1989
Civilekonom, 140Hp
Nationalekonomi, Ekonomisk Historia, Företagsekonomi, Organisation, Internationellt företagande och Internationell Marknadsföring, Ekonomisk planering och kontroll, Juridisk översiktskurs, Statistik

MILITÄRTJÄNSTGÖRING PÅ 112, EKSJÖ, 1980-1981 Kvartersmstare

PILDAMMSSKOLAN, MALMÖ, 1976-1979 Naturvetenskaplig linje

SPRÅK
SVENSKA – Modersmål
E
NGELSKA – Mycket goda kunskaper i tal och skrift
T
YSKA - Goda kunskaper i tal

KÖRKORT
B – Körkort

IT-KUNSKAPER
ADMINISTRATIVA PROGRAM – MS Office, [Excel, PowerPoint, Word] Libre Office
FOTOREDIGERING – Adobe Photoshop, InDesign, Bridge m.fl.
WEBBPRODUKTION – Rapid Weaver
BOKFÖRINGSPROGRAM - VISMA 500 / 2000, Hogia och iOrdning / Fort Nox