Carls C.V.

Mångsidig och noggran och sticker inte ut

.
MITT ARBETSLIV SOLPAC MOLDAVIEN

Stacks Image 143
Strengthening of Local and Public Administration in Causeni
Näringslivsutveckling i region Causeni, Moldavien

Under 1998 och 1999 var jag ”task manager” för ett utvecklingsprojekt i Causeni som gick ut på att stärka det lokala näringslivet och utbilda tidigare kolchosföreståndare och fabrikschefer i hur marknadsekonomi fungerar. Vi konfronterade planekonomins företrädare med efterfråge- och konsumtionsstyrd ekonomi samt förklarade begrepp som entreprenörskap och vinsttänkande. Entreprenörskap, initiativförmåga och företagande är företeelser som effektivt hade eliminerats av sovjetdiktaturen. Ekonomin är helt grundad på jordbruket, som trots kolchosernas stordrift är gammalmodigt, oekonomiskt och ineffektivt. Marknad, utbud och efterfrågestyrd produktion är obekväma nymodigheter. De få som trots detta tar initiativ till nyföretagande upptäcker att de gamla strukturerna och folks attityder inte ändrats nämnvärt.

.
I samarbete med Roger Henning på Handelshögskolan i Stockholm verkade vi för att näringsliv och regional förvaltning skulle agera gemensamt för att göra Causeni attraktivt för näringsliv, investerare och befolkning. Självklart sväljer man inte sådant okritiskt i f.d. Sovjetunionen, varför en god portion diplomati och pedagogik fick tas till för att visa på riktigheterna i vad vi sade. Uppdragsgivare U.N.D.P. och finansiär var S.I.D.A.

.Moldova ligger mellan floderna Prut -gräns till Rumänien och Nistru -gräns till Ukraina och huvudstaden heter Chisinau, men det visste Ni väl. Sverige regerades från Moldova (då hette det Basarabia) mellan 1709 - 1713 innan Ottomanerna tröttnade på Karl XII, satte fyr på hans residens, sköt av honom halva örat och ställde till kalabaliken i Bender.