Carls C.V.

Mångsidig och noggran och sticker inte ut

.
MITT ARBETSLIV INTERBRAND DE

Stacks Image 143
1992 - 1994 Interbrand Hamburg


Mellan 1992 och 1994 arbetade jag för Interbrand i Hamburg. Varumärkesbyggande, Corporate identity, brand-extension arbetsområde för att maximera en produkts eller ett företags metavärde, d.v.s. det ytterligare värdet utöver själva produkten som tillför konsumenten ett mervärde och i slutändan förmår kunden att köpa produkten eller betala mer för den. Jag har även senare haft mindre uppdrag och gjort enstaka undersökningar för Interbrand HH.

EXEMPLET KENNAMETAL Kennametal är en tysk tillverkare av specialstål och skärverktyg, den svenska konkurrenten Sandvik AB är ca fem gånger större och har en tydligare image och identitet mot kunderna både externt och internt. 1995 var jag delaktig i arbetet med att förändra och förbättra Kennametals ”corporate identity”. Uppgiften var att analysera framförallt den svenska huvudkonkurrenten och att ansvara för att grafiken i rapporten blev tydlig, pedagogisk och enhetligt utformad.

EXEMPLET MITSUBISHI CARISMA För produkter som säljs världen över är det betydelsefullt att ha ett och samma namn överallt utan att det ger felaktiga associationer. Det ska inte förknippas med andra företeelser och det skall inte förväxlas med andra produkter och det skall harmoniera med produkten, 1995 skulle Mitsubishis nya mellanklassbil ges ett globalt gångbart namn. Av ca 10 000 utvalda namn skulle selektering och test ske världen över för att kunna erhålla ett namn som gav rätt image åt produkten och inte gav några negativa konnotationer. De skandinaviska namntesterna och den globala selekteringen sköttes av mig från kontoret i Lund på uppdrag av Interbrand i Hamburg. De branscher jag involverats mest i är livsmedel, läkemedel, bil & motor och mjukvara, mestadels produkter och servicekoncept för slutkonsumenter.


www.interbrand.de